Vilka material kan användas för bearbetade delar av Ming Xiao?

topp