Vilka typer av material kan användas för tillverkning av Ming Xiao metalldelar?

topp